اطلاعیه سوء استفاده از برند و عنوان مجتمع فنی تهران

نظر به اینکه حسب اطلاعات واصله برخی از موسسات و شرکت های سودجو از جمله موسسه عصر گفتگوی قلم و ققنوس طلایی ضمن سوء استفاده از برند و عنوان مجتمع فنی تهران اقدام به نام نویسی و پذیرش هنرجو و برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه پوست، مو و زیبایی، مد و طراحی لباس نموده اند بدین وسیله اعلام می دارد که این مجتمع هیچگونه تفاهم همکاری با موسسات و شرکت های فوق الذکر در موارد قید شده نداشته و مجوزی نیز جهت انجام فعالیت های مذکور اعطا ننموده است. لذا خواهشمند است قبل از هرگونه اقدامی جهت ثبت نام مراتب را از روابط عمومی مجتمع فنی تهران استعلام نمایید. شماره تماس : 2729-021