حضور دکتر سعادت در جلسه شورای عالی معاونین آموزش و پرورش

دکتر سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران و هیئت همراه روز دوم بهمن ماه در جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل آمورش و پرورش استان اصفهان حضور بهم رساندند. در این جلسه چند ساعت که به دعوت مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور کلیه معاونین این ادراه برگزار گردید دکتر سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران و مولف کتاب هنر اوج گیری ضمن تشکر از جناب مهندس اعتدادی مدیر کل محترم بجهت دعوت از ایشان و مدیران مجموعه مجتمع فنی تهران عنوان کردند توجه به ارزش ها و تمرکز بر آنها و همچنین بالا بردن شایستگی ها که تابعی از توانایی و صلاحیت میباشد را از جمله رموز موفقیت دانسته و تاکید کردند این نکات کلیدی را باید از سنین دانش آموزی به فرزندان این کشور آموزش داد تا با پرورش استعداد ها و کشف ارزشها بتوانند راه موفقیت و خشنودی را طی نمایند.

آقای مهندس اعتدادی هم ضمن قدردانی از حضور ایشان در استان اصفهان و حضور در جلسه معاونین و همچنین حضور در جمع مدیران آموزشی این استان تالیف کتاب هنر اوج گیری را یک کار بزرگ و ویژه خواندند و بر آموزش آن به دانش آموزان تاکید کردند.