حضور مدیرکل مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه در مجتمع فنی تهران

جلسه هم اندیشی و ارائه دستاوردهای جدید مجتمع فنی تهران در حوزه آموزش های حضوری و غیر حضوری با حضور دکتر همایی مدیر کل محترم مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان تهران و هیئت همراه و همچنین حضور دکتر سعادت مدیر عامل، مهندس خرازی زاده رییس هیئت مدیره، مهندس رحیمی فرد قائم مقام مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد مجتمع فنی تهران در ساختمان مرکزی سعادت آباد برگزار گردید.

در این جلسه چند ساعته ضمن تشریح عملکرد فعالیتهای مجتمع فنی تهران توسط دکتر سعادت و مهندس خرازی زاده، جناب آقای همایی از رضایت این مرکز و دیگر سازمانها از عملکرد مثبت مجتمع فنی تهران تقدیر و تشکر کردند.