حضور اساتید مد و فشن امور نمایندگی های مجتمع فنی تهران در موسسه مد بورگو ایتالیا

اساتید مد و فشن امور نمایندگی ها با همکاری مرکز همکاری های بین الملل مجتمع فنی تهران دوره تربیت مدرس T.T.C خود را زیر نظر اساتید مجرب و بین المللی موسسه مد و فشن بورگو طی ۱۵ روز در میلان ایتالیا گذراندند.

با توجه به عقد قرارداد همکاری دفتر امور نمایندگی ها مجتمع فنی تهران با یکی از معتبرترین موسسات آموزشی مد و فشن دنیا واقع در شهر میلان ایتالیا با حضور تعدادی از اساتید معتبر این حوزه و مولف کتاب های مرجع مد دنیا مانند آقای جوانی دوره تربیت مدرس خود را تحت استانداردهای روز دنیا گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه تدریس گردیدند.