تجمیع قوای دو بازیگر بزرگ عرصه ی آموزش کشور

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی مجتمع فنی تهران، نخستین روز گرم و پرحرارت مرداد ماه 97 با نشستی به منظور امضای قرارداد همکاری فی ما بین مجتمع فنی تهران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی همراه بود. در این نشست، جناب آقای دکتر اشرفی زاده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از یک سو و آقای دکتر سعید سعادت و آقای مهندس علی رحیمی فرد از سوی دیگر، قرارداد همکاری را امضا کردند.

به موجب این قرارداد، که به همت مشترک دپارتمان محتوا و آموزش مجازی مجتمع فنی تهران و دفتر آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به امضای مسئولین دو سازمان رسید، دو طرف توافق کردند که یک سامانه مشترک آموزش مجازی به منظور پوشش دادن به نیازهای آموزشی مخاطبین در حوزه های علاقمندی مشترک تاسیس نموده و از توان اساتید و امکانات دانشگاه به منظور تولید محتوای الکترونیکی استفاده کنند. همچنین توافق شد که با تجمیع امکانات ممتاز دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه آموزشهای مهندسی با امکانات بیش از 70 مرکز آموزش مهارتی مجتمع فنی تهران و امکانات ویژه مجتمع فنی تهران در حوزه آموزشهای مجازی و همراه، زمینه ی رشد فرصتهای یادگیری کیفی در میان این سه گروه از مخاطبین را فراهم کنند:

  • دانشجویان دانشگاههای فنی و مهندسی کشور، بویژه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • دانش پذیران مجتمع فنی تهران
  • کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی
  • آحاد مردم

از جمله فصلهای مهم این تفاهم، اطلاع رسانی دانشگاه در رابطه با امکانات و فرصتهای آموزشی حاصل از اجرای این قرارداد، در میان دانشجویان دانشگاه به شیوه کلاسیک و الکترونیکی و در نقطه مقابل، امکان استفاده ی دانشجویان دانشگاه از آموزشهای مهارتی مجتمع فنی تهران با شرایط ویژه بود. همچنین توافق شد که نیازهای آموزشی کارکنان دولت بویژه در حوزه های مورد علاقه ی مشترک، با تجمیع قوا و با گواهینامه هایی که توسط دانشگاه صادر می گردد، پوشش داده شود.

آقای دکتر اشرفی زاده، ضمن ابراز خرسندی از حصول توافق مشترک به منظور امضای این قرارداد همکاری، به دفتر آموزشهای کوتاه مدت ماموریت دادند با جدیت مراحل اجرایی و عملیاتی این قرارداد را امضا کنند. ایشان همچنین افزودند، پس از برداشته شدن نخستین گامهای عملیاتی در رابطه با این قرارداد، نشست های مستمری به منظور بازنگری و بهبود شرایط اجرای قرارداد برگزار شود.

در سوی مقابل، آقای دکتر سعادت، موسس و مدیر عامل مجتمع فنی تهران نظرات خود را پیرامون شیوه ی اجرای بهینه و صحیح این قرارداد ابراز نموده و به علاوه، به معرفی آخرین کتاب خود با عنوان "هنر اوج گیری" پرداختند. آقای دکتر اشرفی زاده ضمن استقبال از مفاهیم مورد نظر در این کتاب، ابراز امیدواری کردند دانشگاه بتواند بویژه برای دانشجویان سالهای اول، امکان استفاده از آموزه های کتاب را فراهم کند.

در پایان جلسه، مسئولین دو طرف ضمن امضای قرارداد، آرزو کردند که مراحل این همکاری با حداکثر قوا پیگیری شده و فصل نوینی در همکاری های دانشگاه و بخش خصوصی ایجاد گردد.