اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی از مرکز همکاری های بین الملل مجتمع فنی تهران

كليه دانشپذيران محترم مجتمع فني تهران كه موفق به اخذ مدارك پایان ترم گرديده اند ميتواند با توجه نياز خود از گواهينامه هاي بين اللملي معتبر دنيا بدون نياز به آزمون و گذراندن دوره بهره مند گردند.

لذا آن دسته از متقاضياني كه تمايل به دريافت گواهينامه هاي بين الملل معتبر دارند ميتواند با مشاورين ما در تماس باشند.

شایان ذکر است این امتیاز فقط و فقط شامل دانشپذیران مجتمع فنی تهران در کلیه شعب و نمایندگی ها یی بوده که مدارک مجتمع فنی تهران را دریافت نموده یا در حال گذراندن دوره میباشند است.

مرکز همكاري هاي بين اللمل مجتمع فني تهران - تلفن 22060487 و 2729