همكاری مجتمع فنی تهران با قدیمی ترین دانشگاه دولتی هنر تفلیس گرجستان

با رایزنی های انجام گرفته توسط مركز همكاری های بین الملل مجتمع فنی تهران با دانشگاه Apollon kutateladze Tibisi state academy of Art كه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ایران نیز می باشد قرارداد همكاری امضا گردید.

كلیه دانشپذیران با گذراندن دوره های كوتاه مدت و تورهای آموزشی در رشته های هنر می توانند از گواهینامه بین المللی این دنشگاه بهره مند گردند.