انتخاب مجتمع فنی تهران به عنوان آموزشگاه برتر

طی ارزیابی های به عمل آمده توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران، مجتمع فنی تهران به عنوان آموزشگاه برتر در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ معرفی گردید.

این ارزیابی تحت عنوان طرح پایش، از سال گذشته در اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران آغاز گردیده است و از نظر کیفی و کمی با شاخص های روز دنیا، اقدام به بررسی و صلاحیت موسسات آموزشی می نماید و هر ۶ ماه نتیجه این ارزیابی از طریق اداره کل فنی و حرفه ای به اطلاع عموم می رسد.