راه اندازی کارگاه مجهز کافی شاپ باریستا در سعادت آباد

نخستین کارگاه تخصصی و مجهز مدیریت کافی شاپ باریستا در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران راه اندازی گردید. هدف از راه اندازی این کارگاه برگزاری دوره های تربیت افراد متخصص در زمینه کافی شاپ داری حرفه ای می باشد. در ضمن دانش آموختگان می توانند گواهینامه بین المللی دوره را نیز دریافت نمایند.