همکاری انحصاری با موسسه City & Guilds انگلستان

طی جلسه مشترک میان مدیران مجتمع فنی تهران با نماینده موسسه City & Guilds انگلستان در دفتر منطقه ای خاورمیانه در محل Knowledge Park دبی، سند همکاری مشترک در 7 رشته هنر، مدیریت، عکاسی، آموزش به کودکان، ICT، پوست و مو و زیبایی به صورت انحصاری امضا گردید.