برگزاری مسابقات رباتیک ICS توسط مجتمع فنی تهران

مسابقات رباتیک ICS به عنوان مسابقات پیشرو رباتیک در زمینه پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان و همچنین افزایش مهارتهای آنها در اسفند سال 96 با همکاری موسسات آموزشی و شهرداری تهران توسط مجتمع فنی تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات با شرکت دانش آموزان در گروه های سنی مختلف و از سراسر کشور برگزار میگردد.
در این دوره با توجه به تعدا متقاضیان برای شرکت در این مسابقات ممکن این مسابقات در چند گروه مختلف برگزار گردد. همچنین این دوره از مسابقات در چهار لیگ متفاوت برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان مجاز میباشند با توجه به قوانین این لیگها در هر 4 لیگ شرکت نمایند. ثبت نام این مسابقات از طریق سایت مجتمع فنی تهران و یا سایت رسمی مسابقات به آدرس www.ics-robotics.com انجام میپذیرد. برای اطلاع از قوانین مسابقات به سایت رسمی این مسابقات مراجعه نمایید.