آشنایی با سازمان آموزش عالی TAFE استرالیا

سازمان آموزش عالي تيف استراليا TAFE (Technical And Further Education) بزرگترين مرکز ارائه کننده آموزشهاي کاربردي و مهارتي در استراليا بوده و هر ساله بيش از 500.000 (پانصد هزار) دانش پذير در اين سازمان شروع به تحصيل و مهارت آموزي مينمايند. هر کسي، خواه کسي باشد که براي اولين بار بخواهد وارد بازار کار شده و اولين شغل خود را تجربه نمايد، يا اينکه در محل کار خود بخواهد خود را براي شغل و سمت بالاتري آماده نمايد يا اينکه بخواهد براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر دانشگاهي آماده شود و يا اينکه کارفرمائي باشد که در پي راه حلي براي آموزش و پرورش کارکنان خود باشد ، ميتواند از خدمات آموزشي و بيش از 1200 دوره آموزشي تيف استراليا استفاده بعمل آورد.

تيف ارائه کننده ، تعداد زيادي دوره آموزشي بلند مدت و کوتاه مدت ميباشد که ميتواند در شکلهاي متنوعي ارائه شود (تمام وقت، نيمه وقت، حضوري، از راه دور، ...)

تيف با بيشتر از 130 سال سابقه ارائه خدمات آموزشي در استراليا و 40 کشور ديگر جهان داراي بيش از 1200 دوره آموزشي بوده و گواهينامه هاي متنوع از گواهينامه هاي ابتدائي گرفته تا ديپلوما يا ديپلوماي پيشرفت (معادل کارداني در سيستم آموزشي ايران) به شرکت کنندگان در دوره ها اهدا ميکند. تيف همچنين در برخي رشته هاي تحصيلي، گواهينامه کارشناسي و دانشگاهي بالاتر نيز ارائه مينمايد.

تيف مستمرا بصورت نزديک با کارفرمايان استراليائي در تماس بوده تا بتواند از آخرين نيازهاي بازار کار ،آگاه بوده و دوره هاي ارائه شده منطبق با آخرين نيازهاي بازار کار باشد و براي اينمنظور مرتبا نسبت به بروز در آوردن دوره هاي مربوطه اقدام مينمايد تا اطمينان حاصل شود، دوره هاي ارائه شده از کيفيت و ارزش مطلوبي برخوردار هستند.

در صورتيکه دانش پذيران تيف قبلا بخشي از دوره هاي آموزشي مشابه را در سازمان ديگري گذرانده باشند ، تيف مقدار قابل توجهي از آن دروس را پذيرفته و دانش پذير ميتواند تنها با حضور در کلاسهاي درسي مربوط ، ساير دروس دوره ها را در زمانهاي بسيار کوتاهتري به پايان رساند .

تيف يک سازمان دولتي است و متعلق به دولت ، و تحت مديريت دولتهاي ايالتي استراليا اداره ميشود و از اينرو سازماني پابرجا با مديريتي حرفه اي و ارائه کننده آموزشها و مدارکي است که ارزش بين المللي داشته و مورد قبول کليه دانشگاهها و موسسات آموزشي معتبر بين المللي است.

تيف بخشي از سيستم آموزشهاي کاربردي و مهارتي VET – Vocational Education and Training system)) استراليا ميباشد و داراي اعتبار شاياني بين کارفرمايان ودر بازار کار آن کشور ميباشد .

تيف دوره هاي آموزشي کاربردي با بالاترين کيفيتها را ارائه مینمايد و با بکار گيري اساتيد و آموزگاراني که همگي از بين کارکنان سازمانها و صنايع با تجربيات به روز انتخاب شده اند بهترين دوره هاي آموزشي آماده بکار و اشتغال زا را ارائه ميدهد .

کليه دوره هاي آموزشي تيف با همکاري نزديک متخصصين و کارشناسان صنايع مرتبط ، طراحي و اجرا ميشوند. از اينرو دوره هاي آموزشي همه مرتبط به کار عملي و واقعي بوده و با بکار گيري تئوريها و تکنيکهاي آکادمي از کيفيت بسيار بالائي برخوردار هستند.

سيستم دي تو دي D-To-D (أيپلما به مدرک دانشگاهيDiploma-To-Degree ) تيف ، اين امکان را به دانش پذيران ميدهد تا پس از تکميل دوره هاي تيف ، براي اخذ مدارک بالاتر دانشگاهي (کارشناسي، کارشناسي ارشد، ....) وارد دانشگاه هاي معتبر استراليا و ساير کشور هاي جهان شوند .